Słyszałam wiele razy o chorobie oczu jaskrze, ale co to jest właściwie za choroba, co to jest jaskra?

Jaskra jest chorobą nerwu wzrokowego powodującego jego postępujący zanik, który doprowadza z czasem do całkowitej i nieodwracalnej utraty wzroku. Prawidłowe działanie nerwu wzrokowego jest warunkiem widzenia, ponieważ jest on łącznikiem pomiędzy okiem a mózgiem.