Czy chory na jaskrę odczuwa ból i czy dzieci też mogą na to chorować - mam 12-letniego syna, który skarży się czasem na ból oka?

Chory na jaskrę nie odczuwa dolegliwości bólowych - dlatego między innymi jaskra jest taka groźna. z badań Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że jaskra jest jedną z głównych przyczyn nieodwracalnej ślepoty w krajach rozwiniętych.

Na świecie żyją obecnie miliony osób, które utraciły wzrok z powodu jaskry. Jedynie co drugi chory na jaskrę jest świadomy swojej choroby. Chorują zarówno dzieci jak i dorośli. Każdy może zachorować.

Zaniedbania w podawaniu leków i systematycznych kontroli okulistycznych u osób, u których stwierdzono jaskrę są drugim powodem niepowodzenia w leczeniu jaskry. Należy pamiętać, że mimo braku subiektywnych objawów choroby, zanik nerwu wzrokowego w jaskrze stale postępuje i ma charakter nieodwracalny. Pacjent powinien być świadomy następstw złego leczenia